93 702 91 34 uoi@csapg.cat / Calle: Sant Josep, 21, Vilanova i la Geltrú, 08880 - Horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES – clinica dental vilanova

A l’efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo expressament al fet que les dades personals recaptades a través d’aquest formulari siguin inclosos i tractats en els fitxers automatitzats titularitat de la mercantil UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L., amb la finalitat de realitzar estadístiques, remissió de publicitat, ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès i va enviar de comunicacions comercials, a través de qualsevol mitjà. (clinica dental vilanova i la geltrú)

El Titular presta el seu consentiment a la incorporació i tractament de les seves dades en els termes descrits, tenint sempre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma establerta en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L., C/ Muntaner 14, 08870 Sitges (Barcelona).

PRIMERA

El lloc web de UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L..ha estat realitzat per prestar els serveis que es detallen i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos, sobre la pròpia entitat UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. i sobre altres informacions complementàries que inclou directament, o, a través dels corresponents enllaços o links.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:
Les condicions d’accés i ús de la present Web es regeixen estrictament per la legalitat imperant i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen. Queden per tant prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual… Expressament UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. prohibeix els següents:
– realitzar accions que puguin produir a la web o a través de la mateixa per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L.. o a tercers.

– realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. podrà suspendre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web USUARI si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula setena.
TERCERA.- CONTINGUTS:

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat confeccionats i inclosos per:
– la pròpia entitat UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
– els usuaris, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament exempta UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. de tota responsabilitat.
– persones físiques i jurídiques alienes a UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L., bé a través de col·laboracions que s’insereixen directament en la present web, bé a través d’enllaços o links, sent aquestes les úniques administradors dels continguts així introduïts i quedant expressament exempta UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. de tota responsabilitat.

QUARTA.- INSCRIPCIÓ:
La utilització de la web de UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, aquesta tan sols serà necessària per sol·licitar determinades informacions mitjançant la introducció de determinats dades en un formulari d’alta que, en cas de contractació efectiva determinarà les condicions particulars del servei contractat que estaran unides a unes condicions generals de contractació. No obstant això per rebre determinades informacions si serà obligatòria la referida inscripció mitjançant la introducció de determinats dades en un formulari d’alta. A més, l’USUARI també podrà inscriure’s de forma voluntària.

CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES:
En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per l’USUARI en el formulari d’alta, UNITAT D’ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA S.L. compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’USUARI que les referides dades seran inclosos dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant l’USUARI consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

 

Clinica dental vilanova i la getrú

01

clinica dental vilanova

Show Buttons
Hide Buttons